Fysieke infrastructuur

Om ervoor te zorgen dat mensen op een juiste en toegankelijke manier gebruik kunnen maken van het OV is het van belang dat het rijdend materieel goed kan aansluiten op de fysieke infrastructuur. Voor de meeste modaliteiten zijn er landelijk en zelfs Europees afspraken gemaakt. Algemeen geldt dat het openbaar vervoer zoveel mogelijk toegankelijk moet zijn voor eenieder die hier zelfstandig gebruik van wil maken. Dit is vastgelegd in het VN-verdrag Handicap dat sinds 14 juli 2016 in werking is getreden. Daarnaast zijn veel afspraken vastgelegd in landelijk beleid.

©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven