Busmaterieel <12m

Bussen kleiner dan 12 meter worden bij lijngebonden OV vooral ingezet in gebieden waar 12 meter bussen niet kunnen rijden, zoals (historische) binnensteden of in gebieden waar het aanbod van reizigers zeer beperkt is. In het geval dat deze bussen vallen onder de Wet personenvervoer (WP2000) dienen deze te voldoen aan de toegankelijkheidsnormen zoals Europees is vastgesteld. In het geval dergelijke bussen worden ingezet binnen het doelgroepenvervoer of niet lijngebonden zijn (en dus geen onderdeel uitmaken van de WP2000) gelden afwijkende normen.
 

©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven