Tramhaltes

Nederland kent vier tramsteden. Omdat elke stad vanuit de historie andere normen en eisen hanteert voor wat betreft trammaterieel is een eenduidige visie met betrekking tot toegankelijkheid lastig gebleken, ondanks het besef van urgentie bij alle partners.

Op dit moment zijn er geen normen en richtlijnen voor wat betreft tram en metro. In de meeste gevallen wordt verwezen naar TSI-PRM (Technical Specification Interoperability for Persons with a Reduced Mobility) die door de Europeese Uni iw opgesteld ten behoeve van de integratie van de Europese spoorwegnetten. Formeel gezien geldt deze specificatie dan ook alleen voor Heavy Rail.

©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven