Shared space

De laatste jaren wordt het verkeersconcept shared space steeds vaker toegepast. Bij shared space wordt ingezet op de multifunctionaliteit van de openbare ruimte, waarbij deze feitelijk als verblijfsruimte wordt ingericht en de verkeersfunctie niet herleid kan worden aan zaken als verkeersborden, bestrating et cetera. Dit concept kan de bruikbaarheid en toegankelijkheid voor bepaalde doelgroepen belemmeren.

©2020 All rights reserved Privacy verklaring -
Cookie verklaring -
Disclaimer -
Voorwaarden -
Beheer door
Scroll naar boven